dimarts, 20 de juliol de 2010

Multidimensional Poverty Index

Una de les discussions que més es donaven a classe durant la carrera de polítiques (i que s'han continuat donant durant el màster) era la poca fiabilitat dels indicadors agregats. Com mesurem la felicitat? I la pobresa? Hi ha tantes variables que hi influeixen que el càlcul es fa complicat.

Tot i així, la Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) en col·laboració amb la United Nations Development Programme (UNDP) han desenvolupat un nou indicador que permet detectar la pobresa de forma més eficient des d'una perspectiva multidimensional. Es tracta del Multidimensional Poverty Index (MPI). El MPI té en compte diverses privacions, des de deficiències a la llar fins a la salut dels individus o l'accés a serveis.  Es tracta doncs d'una mesura més acurada que el dòlar-per-dia i més eficient que l'Índex de Desenvolupament Humà. 

Si xafardegeu per la web del MPI trobareu totes les característiques, com es calcula i una relació dels Working Papers que ja han començat a fer-lo servir.